اطرافت رو چه جور میبینی؟خوب؟بد؟زشت؟زیبا؟

آیا بدی هم وجود داره؟

یا بر عکس

شاید خوبی ها مردن؟

یکی گفت:

باید جور دیگه دید.

یعنی چه جوری؟

/ 1 نظر / 15 بازدید
hadis

بشر به خوشبختی خیلی زود عادت میکند و چون خیلی زود عادت میکند خیلی زود هم فراموش میکند که خوشبخت است