اس ام اس و ضرب المثل

اس ام اس و ضرب المثل

اس ام اس:

دلم در هر تپش صد بار آواز تو میخواند....نمی دانم تو هم یاد دل مل میکنی یا نه؟!

فرشتهفرشتهفرشتهفرشتهفرشتهفرشتهفرشتهفرشتهفرشتهفرشته

نبری گمان که دیگر ز دل ما رفته باشی....تو عزیز دل مایی هر کجا نشسته باشی

فرشتهفرشتهفرشتهفرشتهفرشتهفرشتهفرشتهفرشتهفرشتهفرشته

ضرب المثل(تازی):

آدمی فرزند اشتباه است

متفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکر

اگر دوستت عسل است او را نخور

متفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکر

آن که اسیر عادت است لایق زندگی نیست

متفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکر

اگر خیلی نرم باشی تو را له می کنند و اگر خیلی خشک باشی تو را می شکنند

متفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکر

اگر گریه نبود سرزمین وداع آتش می گرفت

متفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکرمتفکر

/ 3 نظر / 24 بازدید
سارا

سلام قشنگ بودن ! ممنون ! موفق باشی !

devdas2009

[گل]وااااااقعا حرف نداره سلیقت تو انتخاب جملات.تووووووووووووووو بی نظیری[تایید] ایول ایول[دست]

نیناحسینی

گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]