# خوشبختی

هـــــــــــــــــمـــــــــــــــــســـــــــــــفــــــــــــــــر

زنــدگـــی دفــتــری از خـاطــره هاسـت   یک نفر در دل شب یک نفر در دل خاک   یک نفــر همــدم خوشبختــی هاسـت   یک نفــــــر همسفــــر ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 18 بازدید