# خدا

دعا

دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا!!!!! یک کشتی مسافربری گرفتارتوفان گردید و غرق شد  . تنها دو مرد از آن کشتی جان سالم بدر برده و ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 5 بازدید

زندگی

زندگی برگ بودن در مسیر باد نیست امتحان ریشه هاست ریشه هم هرگز اسیر باد نیست زندگی چون پیچکیست انتهایش میرسد پیش خدا  
/ 62 نظر / 6 بازدید
اغلب فکر میکنیم چون خیلی گرفتاریم به خدا نمیرسیم اما واقعیت این است چون به خدا نمیرسیم خیلی گرفتاریم
/ 0 نظر / 7 بازدید