اغلب فکر میکنیم چون خیلی گرفتاریم به خدا نمیرسیم

اما واقعیت این است چون به خدا نمیرسیم خیلی گرفتاریم

/ 0 نظر / 15 بازدید