آیا می دانید؟!!!!!!!!

  

آیا می دانید؟!

خورشید گرفتگی نمی تواند بیش از ٧ دقیقه و  ٣١ ثانیه باشد؟!

آیا می دانید؟!

 بیشتر هواپیماها صندلی شماره ی ١٣ ندارند؟!

آیا می دانید؟!

 یک نوع پشه وجود دارد که در ثانیه هزار بار بال می زند؟!

آیا می دانید؟!

 طبق آخرین گزارش در ایران ٩ میلیون سیگاری وجود دارد که سالانه این تعداد افراد هزار میلیارد تومان هزینه صرف کشیدن سیگار می کنند؟!

آیا می دانید؟!

 قلب یک انسان بالغ ١٢ در ٩ در ۶س می باشد و وزن آن در مرد ها به ٣٠٠ گرم و در خانم ها به ٢۵٠ گرم میرسد؟!چاقی نه تنها برای قلب مضر است بلکه بر اساس تحقیقات جدید بر کل سلامت شخص از جمله توانایی های ذهنی او تاثیر منفی به جای می گذارد؟!

آیا می دانید؟!

چاقی نه تنها برای قلب مضر است بلکه بر اساس تحقیقات جدید بر کل سلامت شخص از جمله توانایی های ذهنی او تاثیر منفی به جای می گذارد؟!حس خرس قطبی بسیار قوی است به طوری که می تواند لاشه ی نهنگ یا خوک مرده را از ٣٠ کیلومتری احساس کند؟! 

آیا می دانید؟!

حس خرس قطبی بسیار قوی است به طوری که می تواند لاشه ی نهنگ یا خوک مرده را از ٣٠ کیلومتری احساس کند؟!

/ 0 نظر / 17 بازدید