خاموشی تلخ

ما انسان ها  به شیوه ی هندیان بر سطح زمین راه می رویم.   
با یک سبد در جلو ویک سبد در پشت سر.  درسبد پشتی عیبهای خود را می گذاریم و در سبد جلو صفات نیک خود را نگه می داریم . به همین دلیل در طول روزهای زندگی خود, صفات نیک خودمان را به رخ مردم می کشیم و فقط آنها را می بینیم. در همین حال بیرحمانه مشغول نظاره عیوب همسفرانمان هستیم که پیش روی ما حرکت می کنند و مدام در حال صحبت کردن از کاستیها و نقاط ضعف آنها هستیم. بدین گونه است که در باره ی خود بهتر از دیگران داوری می کنیم, بی آنکه بدانیم کسی که پشت سر ما راه می رود در باره ما به همین شیوه می اندیشد.

پائولو کوئیلو

نوشته شده در ۱۳۸٩/٤/۱۳ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ توسط وحید احمدی باصیری نظرات () |

Design By : Night Melody